Välkommen till Biodlarna i Norrbotten

På denna webbplats finns information om olika biodlaraktiviteter i Norrbottens län. Här finns också kontaktvägar till biodlardistriktet och lokalföreningar.

Biodlingsutbildningar bedrivs via distrikt och lokalföreningar, ofta i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV).

För mer information kontakta i första hand närmaste lokala biodlarförening.

Norrbotten

Karta över Norrbottens län, samt karta över hela riket.

Norrbotten är till ytan landets största biodlardistrikt, nära 25 procent av Sverige, men också det glesaste sett ur antal biodlare och bisamhällen per ytenhet.

Lyssna på bisurr

Här kan du lyssna på bisurr.