Organisation

Norrbottens biodlardistrikt omfattar Norrbottens län och består av sju föreningar med totalt drygt 230 medlemmar.

I menyn hittar du kontaktuppgifter till distriktsstyrelsen och övriga förtroendevalda inom distriktet, samt till föreningarna.