Förutsättningar för biodling

Klimatet är kärvt och biodlingsförutsättningarna varierar kraftigt mellan norra/västra och södra/östra delen, vårens och höstens intåg skiljer sig med mer än två månader. Med knep och trix kan man bedriva biodling så långt norrut som i Kiruna, trots en årsmedeltemperatur under minus 1 grad celsius. Midnattssolens ljusa dygn ger en väldigt kort vår och en explosiv sommar med ett intensivt och oftast jämt drag, som vid kusten startar på allvar runt midsommar för att sedan pågå fram till mitten/slutet av juli. Senaste årens torra somrar har medfört att det mesta blommat över redan i månadsskiftet juni/juli. En klimatförändring? (med följd betydligt lägre skörd)

Normalskörden honung har brukat ligga runt 25 kg/samhälle och håller ofta lågt vattenhalt pga. det torra klimatet. Senaste årens mkt torra somrar har halverat skörden. För det mesta kommer det dock ett välbehövligt efterdrag i mitten/slutet av augusti som bl.a. ger pollen och nektar till alla vinterbins uppbyggnad, men den har senare år inte gjort honungsskörden större. Slutskattning sker normalt i början/mitten av augusti, invintring är normalt slutförd i början/mitten av september, ännu tidigare längre i väst/norr.

Bina sitter oftast inne i kupan från oktober till maj, dvs. dryga 6 månader. Trots detta behöver de inte mer än 16-18 kg socker/honung per samhälle för en god övervintring. Många biodlare ger upp till 20 kg/samhälle då det visat sig positivt för vårutvecklingen. Förutsättningen är dock väl isolerade kupor och nätbotten, eller nedsänkbar vinterbotten, för att undvika mögel och igenfrusna fluster. Vissa vintrar är kuporna helt översnöade utan större problem, det är bara vid ett extremt flertal växlingar mellan töväder & kalla perioder som det brukar gå snett. Snöskotrar som kör över eller alldeles invid bikupor, som inte syns under snön, kan dock vissa år vara ett bekymmer.