Historik

I Norrbotten etablerades biodling på allvar så sent som 1939 i Boden, trots några tidigare försök i Piteå under 20/30-talet. 1941 bildades Norrbottens läns biodlarförening med 5 medlemmar, 3 från Boden och 2 från Kalix. Den var första åren underställd Västerbottens länsförbund innan Norrbottens länsförbund (numera biodlaredistrikt) bildades 1943. 1948 hade antalet medlemmar ökat till 160 personer. Under mitten av 1980-talet var det flest, drygt 400 medlemmar.