Styrelsen

Ordförande

Fredrik Backlund

Luleå bf

072-586 62 44


Vice ordförande, utbildningssamordnare

Marina Strandahl

Kalix bf

070-529 17 12


Kassör

Mats Andersson

Pite-Älvdals bf

070-675 81 45


Sekreterare, webbansvarig, administratör för medlemsregistret

Robert Sandberg

Älvsby bf

070-240 32 43


Ledamot

Jessica Hedberg

Luleå bf

0920-189 10, 070-393 54 55


Ledamot

Inger Johansson

Älvsby bf

0929-106 60, 070-681 06 60


Ledamot, bihälsosamordnare

Anna Petersdotter

Kalix bf

0922-420 14, 070-582 00 07