Övriga förtroendevalda

Avelssamordnare

Marcus Halse

Luleå bf

073-596 07 62


Bihälsosamordnare

Erik Heedman

Luleå bf

070-528 47 16


Kvalitetssamordnare

Vakant


Revisorer

Annika Westermark

Pite-Älvdals bf

070-532 44 31

 

Petter Esberg

Luleå bf

070-694 71 37

 

Revisorssuppleanter

Joakim Blom

Kalix bf

 

Billy Henriksson

Pite-Älvdals bf


Valberedning

Petter Esberg (sammankallande)

Luleå bf

070-694 71 37

 

Ingevald Holmqvist

Pite-Älvdals bf

0911-191 45, 070-319 14 51

 

Tredje ledamot vakant