Övriga förtroendevalda

Avelssamordnare

Mats Furtenback

Arvidsjaur bf

0960-340 14, 0730-84 30 32


Kvalitetssamordnare, skadeansvarig stöld/angrepp på bisamhällen

Maud Jacobson

Bodens bf

0921-559 50, 070-615 59 50


Revisorer

Annika Westermark

Pite-Älvdals bf

070-532 44 31

 

Petter Esberg

Luleå bf

070-694 71 37

 

Revisorssuppleanter

Joakim Blom

Kalix bf

 

Billy Henriksson

Pite-Älvdals bf


Valberedning

Petter Esberg (sammankallande)

Luleå bf

070-694 71 37

 

Ingevald Holmqvist

Pite-Älvdals bf

0911-191 45, 070-319 14 51

 

Tredje ledamot vakant