Kalix biodlarförening

Ordförande

Allan Fogman

Gärdesvägen 6

952 63 Kalix

Tel. 0923-103 41