Länkar

Pollinera Sverige är ett nätverk som vill lyfta pollineringsfrågan och verkar för samarbete, kunskapsspridning och utveckling. De har bland annat material som riktar sig till barn och ungdomar.

Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar Biodlarna ofta med när det gäller utbildning. Titta in här och se om någon intressant kurs erbjuds nära dig.