Kallelse och inbjudan till distriktsårsmöte 2023

9 februari, 2023

Föreningars ombud till distriktsårsmöte, distriktsstyrelsen, revisorer och valberedning kallas härmed till årsmöte i Norrbottens biodlaredistrikt. Övriga medlemmar är välkomna att närvara.

Tid: söndagen den 19 februari 2023 kl.

Läs mer här

Distriktsårsmöte

25 januari, 2022

Välkomna till årsmöte för Norrbottens biodlardistrikt, söndag 20 februari, 13.00 – 14.30.

På grund av smittspridningen (Covid-19) kommer årsmötet att ske online. Agendan för mötet är enligt följande:

13.00 – 13.10: Uppstart av mötet
13.10 – 13.15: Distriktsordförande hälsar alla välkomna
13.15 – 14.15: Årsmöte
14.15 – 14.30: Paus
14.30 – 15.00: Övriga frågor och diskussionspunkter

Zoom-länk: https://ltu-se.zoom.us/j/64740109350

Styrelsemedlemmar och samtliga röstberättigade bör ta möjligheten att testa uppkopplingen under lördagen 15.00 – 16.00,

Läs mer här

Inbjudan till distriktsårsmöte och sensommarmöte

28 augusti, 2021

Inbjudan till distriktsårsmöte 2020 och sensommarmöte

Välkommen till Norrbottens biodlardistrikts årsmöte avseende verksamhetsåret 2020. På grund av pandemin och omständigheterna i februari beslöt distriktsstyrelsen att skjuta upp årsmötet, vilket nu ska hållas.

Läs mer här

Lokala filmer från distriktet om biodling och bihälsa

31 maj, 2021

Har du sett våra egna filmer om biodling? Nu finns en serie korta filmer om bihälsa på vår webbsida Filmer om biodling. Du kanske också kan bidra och dela med dig av vad du kan,

Läs mer här

Föredrag om bihälsa och biodling med varroa under 25 år

10 december, 2020

Nu har du chansen att lyssna på ett föredrag av bihälsokonsulent Preben Kristiansen. Han ska tala om bihälsa och biodling med varroa. Säkert mycket intressant och nyttigt att ta till sig för oss här uppe när varroan sprider sig.

Läs mer här

Nyhetsbrev från distriktsstyrelsen

16 november, 2020

Nu finns ett nytt nyhetsbrev från distriktsstyrelsen att läsa på webben. Det har också sänts per e-post till de medlemmar som vi har en adress till. En nyhet är att vi nu har nyheter från föreningarna.

Läs mer här

Inslag i SVT Norrbotten om varroakvalstret

8 juli, 2020

Televisionen har också gjort ett inslag om varroakvalstret. Se det och läs tillhörande text på SVT Nyheter Norrbotten (länk).

Läs mer här

Forskning om bin i Juoksengi

7 juli, 2020

Sveriges Radio P4 Norrbotten rapporterar om pågående forskning på Nordiska bin i Juoksengi. Lyssna på inslaget (länk).

Läs mer här

Bitillsynsman om varroa i Sveriges Radio P4 Norrbotten

Lyssna till lokal bitillsynsman om varroa hos bin och behandling – ett inslag från radion.

Virus sprider sig hos biodlare i Norrbotten (länk)

Läs mer här

Konstaterad förekomst av varroakvalster i Boden/Luleå

Vi har fått information om angrepp av varroa i Boden. Jordbruksverket har med anledning av konstaterad varroaförekomst tagit nytt beslut om smittförklaring med avseende på varroa per den 3 juli (länk).

Läs mer här