Varroa

Varroa har sedan tidigare förekommit i Tornedalen samt i kalixtrakten. Spridningen dit tros ha skett österifrån. 2017 påträffades varroa i Piteå och tros ha funnits där i flera år, men spridningsvägen dit är okänd. 2019 rapporterades att varroa nu även har konstaterats i Umeå. 2020 konstaterades varroa i Boden och den 3 juli beslutade Jordbruksverket att ett område länge Lule älv i Bodens och Luleå kommuner tillhör Varroazon 1.

Enligt drabbade biodlare i Tornedalen är varroa inte något större bekymmer, kanske beroende på det långa yngeluppehållet vintertid och att det är så glest mellan bigårdarna, men utan effektiv bekämpning riskerar bisamhället att dö på sikt på grund av varroaangrepp.

För att förhindra vidare spridning av varroa, tänk på att följa gällande smittskyddslagstiftning (länk)!

  • Flytta inte bisamhällen från smittförklarade områden till icke-smittade områden,
  • Hjälp till genom att göra fler avläggare så att produktionen kan ske lokalt och efterfrågan på bisamhällen kan tillgodoses lokalt.

Kontakta din biodlarförening för närmare information om bekämpning av varroa!