Dokument

Här finns handlingar från distriktet, i första hand från våra årsmöten.

Årsmöte 2019 i Kalix

Kallelse

Karta

Förslag till dagordning 2019-02-10

Verksamhetsberättelse Norrbottens biodlardistrikt 2018

Kassaberättelse 2018

Motion från Luleå bf till distrikt och riksförbund

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion från Luleå bf

Motion från Pite-Älvdals bf

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion från Pite-Älvdals bf 2018

Valberedningens förslag till val 2019

Budgetförslag 2019