Distrikts-”utbildning” upplägg Nybörjarkurs

2 november, 2023

Söndag 12/11 kl. 11.00 samlas vi för att kunna ta del av hur distriktets största lokalförening Luleå Bf  har lagt upp sin Nybörjarutbildning.
Genomgång av organisatoriskt upplägg, kursprogram samt vilken litteratur och ”hjälpmedel” som används.

Tidsåtgång: drygt 1 timme, beror lite på hur många frågor det blir.

Då föreningen långsiktigt lyckats bra i sin rekrytering av medlemmar och får mkt lovord över sin nybörjarkurs/hur nybörjare och äldre medlemmar tas om hand, vill distriktet försöka sprida tankesättet till fler.

Det bör väl finnas något ”sandkorn” som övriga lokalföreningar kan dra nytta av. Samt inte minst lyfta frågan till diskussion

Träffen blir en s.k. ”hybridträff”, dvs. både fysik träff   respektive  sänd via nätet (zoom-möte).

Tanken är att spela in träffen så att de som inte kan delta den 12/11 ska kunna ta del av inspelningen i efterhand, via länk från distriktets web-sida (hoppas det lyckas).

För fysiskt deltagande är adressen: Hermelinsgatan 23A, Luleå (bredvid Rättscentrum), ingång ”på hörnet”. De som önskar delta fysiskt anmäler sig till Luleå bf via:  biodlare@gmail.com

De bjuds på enklare fika. Vid samåkning flera medlemmar utgår km-ersättning från distriktet, dessa antecknar sig på plats i deltagarförteckning som Luleå bf tillhandahåller. Ersättning får sedan begäras via mail till distriktets ordförande

De som önskar delta via nätet använder nedanstående länk/passcode (inloggningskod):

Lotta Lindgren is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Lotta Lindgren’s Zoom Meeting

Time: Oct 12, 2024 11:00 AM Stockholm

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/88439552921?pwd=23cjjcdykWaZpLSVITFzViV8lbiQBa.1

Meeting ID: 884 3955 2921

Passcode: 252751

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F88439552921%3Fpwd%3D23cjjcdykWaZpLSVITFzViV8lbiQBa.1&data=05%7C01%7C%7C63e60a8ceb0f4c0cfdd708dbd9f4c72e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638343417555670270%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7FwYwrd6KiKXv9nbvapni75ZTwQnCAErmUxGe0b34d0%3D&reserved=0

 

Vi hoppas på ett stort intresse för att lära mer om upplägget samt att det ska kunna hjälpa/underlätta för lokalföreningarna i deras viktiga arbete