Kallelse distriktets årsmöte 2024

3 februari, 2024

Kallelse och inbjudan till distriktsårsmöte 2024,
10 februari, 2024 kl. 10.30 – 15 c-a
Föreningars ombud till distriktsårsmöte, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning kallas härmed till årsmöte i Norrbottens biodlaredistrikt. Övriga medlemmar är varmt välkomna att närvara.

Föreläsare: Gunnar Jonsson, Blommor, bin och får i Vitådalen samt arbetet i skolor kring Norrbottens Livsmedelsstrategi

Distriktet subventionerar lunch på stan med 100:- kr/medlem mot uppvisande av kvitto.

Km-ersättning utgår till långväga medlemmar, samåkning förordas.

Tid: söndagen den 10 februari 2024 kl. 10.30 – 15 c-a
Plats: Länsförsäkringar, Köpmantorget, Luleå