Kallelse och inbjudan till distriktsårsmöte 2023

9 februari, 2023

Föreningars ombud till distriktsårsmöte, distriktsstyrelsen, revisorer och valberedning kallas härmed till årsmöte i Norrbottens biodlaredistrikt. Övriga medlemmar är välkomna att närvara.

Tid: söndagen den 19 februari 2023 kl. 15.30 – 17.30
Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Hampas gränd 1D (Furunäset företagsby), Piteå

Valberedning

Det finns inget förslag till ny styrelse från valberedningen. Däremot har två personer trätt fram som står till förfogande för att arbeta i styrelsen. De är Maud Jacobson, Bodens biodlareförening, samt Steffen Neumann, ordförande i Arvidsjaur biodlareförening.

Årsmöteshandlingar

Då vi ännu inte har fått åtkomst till vårt bankkonto finns för närvarande inget bokslut eller revisionsberättelse, men om det blir klart till årsmötet kommer det att redovisas.

Inbjudan till intresserade att engagera sig för distriktet

Alla som är intresserade av vårt biodlaredistrikt är välkomna till årsmötet! Är du nyfiken på att göra en insats för distriktet så är du extra varmt välkommen. Det finns tid att diskutera distriktets framtid och förhoppningsvis kan vi få en fortsatt dialog i sommar om någon förening vill arrangera ett sommarmöte.

Övrigt

Vi planerar för möjlighet att följa årsmötet på distans via Microsoft Teams och webblänk för det skickas ut inför mötet.

Pite-Älvdals biodlareförening är värdar för årsmötet och ser till att det finns fika på plats!

Välkomna!

//Styrelsen genom Robert Sandberg, ordförande

PS. Föreningarna bör ha registrerat sina ombud i medlemsregistret i god tid inför årsmötet, alternativt meddelat undertecknad per e-post. För antalet ombud se bilaga.

Bilagor

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR DISTRIKTSÅRSMÖTE 2023
Bilaga Antalet ombud baserat på medlemsantalet 30.9.2022